Miroslav Pida: Pryšec dřevnatý - Euphorbia dendroides
Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité
Místo: Malta

Typický porost tzv. maltských gariggue.
cz
Pryšec dřevnatý (Euphorbia dendroides)
Pryšec dřevnatý (Euphorbia dendroides)
cz
Pryšec dřevnatý (Euphorbia dendroides)
Pryšec dřevnatý (Euphorbia dendroides)
cz
Pryšec dřevnatý (Euphorbia dendroides)
Pryšec dřevnatý (Euphorbia dendroides)